Suomen Palloliiton valituslautakunta on käsitellyt AC Oulun valituksen, jonka AC Oulu teki seuralisenssikomitean evättyä seuran liigalisenssihakemuksen 2. helmikuuta.

Valituslautakunta piti seuralisenssikomitean päätöstä oikeana ja päätti myöhään tiistaina hylätä AC Oulun valituksen. Valituslautakunta katsoi, että asiassa ei ollut tullut ilmi mitään lisenssimääräysten mukaista erityisen painavaa syytä, jonka johdosta se voisi päätöksessään ottaa huomioon komitean päätöksen jälkeistä näyttöä.

- Lisenssimääräysten 10.1 l -kohdan mukaan valituslautakunta voi erityisen painavista syistä ottaa huomioon sellaista näyttöä, joka ei ole ollut käytettävissä komitean päättäessä lisensseistä. Ensisijaisesti kyseeseen tulisivat sellaiset seikat, jotka ovat hakijasta riippumattomia ja odottamattomia, valituslautakunnan puheenjohtaja Heikki Halila kertoi.

- Olennaista on, että valituslautakunta ei ole uusi lisenssikomitea vaan valituselin, joka tekee ratkaisun siitä, onko lisenssikomitean päätös ollut asianmukainen. Valituslautakunta katsoo, ettei sillä ole edellytyksiä ottaa huomioon näyttöä ja selvitystä, joka on annettu lisenssikomitean tekemän päätöksen jälkeen.

Halilan mukaan AC Oulun talous on kohentunut merkittävästi lisenssikomitean tekemän päätöksen jälkeen. Lisenssikomitea oli myöntänyt seuralle lykkäystä jo viisi kertaa ennen päätöstään.

- Se, että lisenssihakemus ei ollut kunnossa viimeistään silloin, kun lisenssikomitea teki päätöksensä, ei johtunut seurasta riippumattomista tekijöistä vaan lähinnä huonosta hallinnosta sekä siitä, että seura ei kyennyt saamaan yhteistyökumppaneita ajoissa liikkeelle, Halila sanoi.

- On valitettavaa, että valituslautakunta ei voinut tehdä muuta päätöstä. Määräyksiä tulee kuitenkin soveltaa samalla tavoin kaikkiin seuroihin. Järjestelmän mukaista ei ole, että seuran taloutta ryhdytään hoitamaan vasta, kun hakemus on kertaalleen hylätty.

AC Oulu voi valittaa SPL:n valituslautakunnan päätöksestä Urheilun oikeusturvalautakuntaan 30 päivän sisällä valituslautakunnan päätöksen tiedoksisaannista. AC Oulu voi myös hakea sarjapaikkaa miesten Ykkösestä, mikäli se tyytyy valituslautakunnan päätökseen.

SPL:n liittohallitus päätti kokouksessaan 7.2., että Veikkausliigaa ei tulla täydentämään, mikäli AC Oululle ei myönnetä lisenssiä. Näin Veikkausliigakausi 2011 voidaan pelata 13 joukkueella.