Oikeuskansleri ei ota tutkittavakseen kysymystä siitä, voiko jääkiekon SM-liigan langettaa sakkoja valmentajille ja muille toimihenkilöille näiden puheiden perusteella. Kantelun teki hattulalainen toimittaja Markku Peltonen.

Peltonen pyysi kantelussaan oikeuskanslerin virastoa tutkimaan, onko SM-liigan sakotusjärjestelmä oikeudenmukainen ja pyrkiikö SM-liiga rajoittamaan järjestelmällään yksilön sananvapautta.

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen allekirjoittamassa vastauksessa kanteluun päätöstä perusteltiin sillä, että oikeuskansleri ei ole toimivaltainen valvomaan yksityisoikeudellisia yhteisöjä, jollei kyse ole laissa säädetyn julkisen tehtävän hoitamisesta.