Urheiluvedonlyönnillä on muiden uhkapelien tapaan pitkät perinteet ja se onkin kiinnostanut ihmisiä niin kauan kuin itse raha, tai jokin muu vastaava vaihdannan väline on ollut olemassa. Vedonlyönti on aina ollut ihmiselle helppo harrastus, sillä vetoa voi lyödä lähestulkoon missä, ja mistä kohteesta tahansa. Tämän artikkelin sisältö tarjoilee vedonlyönnin lyhyen historian ensimmäisistä vauvan askelista tähän päivään saakka, jättäen lukijalle kattavan kuvan siitä, minkälaisten vaiheiden kautta nykyaikainen vedonlyöntiskene todella on syntynyt.

Tänä päivänä suurimpana vedonlyöntirintaman kohteena vaikuttaa selkeällä ylivoimalla urheiluvedonlyönti, joka on digitalisoituneen yhteiskunnan myötä muuttunut todella nopeaksi suorittteeksi internetin välityksellä. Urheiluvedonlyönnin määritelmä on yleisnimistys peleille, joihin liittyy urheilutapahtumaan sidottujen tapahtumasarjojen ennustaminen etukäteen rahapanoksin, tavoitteena saavuttaa rahallista hyötyä. Yleisimpiä ennustamisen kohteita on esimerkiksi otteluiden lopputulokset.

Ennen internetiin siirtymistä uheiluvedonlyönti on muunlaisen vedonlyönnin tapaan kulkenut pitkän matkan muokkaantuen ihmisten ja vallitsevan maailmantilanteen mukaan, joten katsauksemme vedonlyönnin perimmäisiin piirteisiin ja aikojen saatossa kertyneeseen suosioon pitää aloittaa hyvin kaukaa.

Ensimmäiset uhkapelit

Vedonlyönnin yläkategoriana toimii uhkapelien osasto, jonka juuret ovat kairautuneet ihmisten pariin jo kauan ennen ajalaskun alkua. Arkelogiset löydöt ovat osoittaneet, että ihminen on viettänyt aikaansa uhkapelien parissa jo 4000 vuoden takaisessa Kiinassa, joten ilmiönä uhkapelien käsite on ollut tuttu ihmisten keskuudessa jo paikoittain jopa käsittämättömältä tuntuvan ajan. 

Vedonlyönnin historia

Kiinan lisäksi esimerkiksi Kreeta, Intia ja Egypti ryhdistäytyivät uhkapelien parissa jo hyvin varhaisessa vaiheessa, sillä kaivaukset ovat myös näillä alueilla tuoneet esiin tuhat vuotta ennen ajanlaskun alkua maahan peittyneitä arpakuutioita pelilautoineen. Näihin aikoihin erilainen pelaaminen tosin ei ollu vielä niin voittohakuista, kuin historian myöhemmissä vaiheissa, vaan toiminta oli lähinnä viihteellistä ja oikein hyvä tapa viettäää vapaa-aikaa. Pelaaminen toimi erinomaisena tapana viedä ajatuksia pois vaikkapa sodan melskeistä esimerkiksi Kreikkalaisten ja Roomalaisten legioonien riveissä.

Itse urheiluvedonlyönnin tiimoilta ensimmäiset merkit on havaittu Turkin alueellaa vaikuttaneiden heettiläisten keskuudesta, joiden arkipäiväisiin huvituksiinsa kuului vielä tänäkin päivänä hurjasta suosiosta nauttiva raviurheilu, jossa rahallista pärjäämistä tavoitellaan arvaamalla hevoskilpailun voittajaa. Heettiläiset ovat pronssikaudella vaikuttanut sotaisa kansa, joita voidaan pitää hevosurheilutoimintansa myötä urheiluvedonlyönnin pioneereina yhdessä antiikin olympialaisten katsomosta löytyneiden pelihaiden kanssa.

Yhteiskunnallinen näkemys vedonlyönnistä

Tuhansia vuosia sitten arpoja ja muita vastaavia metodeja käytettiin osana yhteiskunnallisten päätösten tekoa, milloin uskottiin tuloksen olevan jumalten tahto. Näin ollen uhkapelaaminen otti paikkansa suurten kysymysten äärellä ikään kuin eräänlaisina uskonnollisina rituaaleina. Tällainen toiminta saavutti uhkapelin täyttämät kriteerit, kun kansa alkoi panostaa taloudellista pääomaa tulosten puolesta lyömällä vetoa. Tämän jälkeen arpatoiminnan liittäminen merkittäviin päätöksiin koki todellisen inflaation.

Rahapelaamisen ja yhteiskunallisen ilmapiirin suhde koki siis lopulta kaiken kattavan täyskäännöksen, sillä koko pelaaminen viihteellistyi ja näin ollen sitä ei enää liitetty tärkeisiin polittiisiin päätöksiin. Toki monia kokeiluja liittyi uhkapelaamisen valjastamiseen yhteiskunnallisesti merkittävällä tavalla, mutta jäädäkseen tällaiset suuntaukset eivät tulleet. Esimerkiksi 1500- luvun Euroopassa kuningatar Elisabet 1 rahoittu lottotulojen avulla vesivarantojen ylläpitoa ja Pohjois-Amerikassa infran vaatimiin investointeihin haettiin rahoitusta arpajaisten kautta.

Vaikka historiasssa on siis kokeiltu tarkoitusperältään hyveellisiä ratkaisuja rahapelien valjastamisessa, on se aina kärsinyt vastarinnasta ja säännöstelystä. Suomi on monen muun maan ohella ollut paikoittain hyvinkin ankara uhkapelien suhteen varsinkin järjestäjien osalta. Esimerkiksi lotto oli 1800 -luvun lopulla kielletty täysin, mutta monen vaiheen jälkeen kompromissina syntyi monopoliasemainen Veikkaus, joka valtion yrityksenä vastaa suomen kamaralla pyöritetystä uhkapelibisneksestä kauttaaltaan.

Vedonlyönnin yhteiskunnalliseen paheksuntaan on vaikuttanut osaltaan jo keskiajalta tunnettu ongelmallinen pelaaminen. Uhkapelaamiseen liitetään usein haaveita äkkirikastumisesta mikä vääristää helposti kuvan voittojen todennäköisyyksistä, ja näin ollen pelaaminen saattaa johtaa ongelmiin, jotka viime kädessä rasittavat yksilön lisäksi yhteiskuntaa. Wikipedia onkin listannut kuusi teemaa, joihin uhkapelaaminen voi vaikuttaa yhteiskunnallisella tasolla:

  • Terveydelliset ja sosiaaliset vaikutukset
  • Taloudelliset vaikutukset
  • Työllisyyteen ja koulutukseen liittyvät vaikutukset
  • Viihteeseen ja turismiin liittyvät vaikutukset
  • Yhteiskunnalliset ja oikeudelliset vaikutukset
  • Kulttuuriin liittyvät vaikutukset

Kuten huomaamme Vedonlyönnillä on muiden uhkapelien ohessa suuri vaikutus moniin yhteiskunnallisiin seikkoihin, joten erityistä ihmettelyä valtion kiinnostuksen ja sääntelyn syyhyn ei tarvitse suorittaa. Hallinnollisen elimen lisäksi prässiä vedonlyönnistä ja uhkapeleistä kiinnostuneiden kansalaisten niskaan on aina suorittanut myös uskonnolliset toimijat, joiden vaikutus ihmisten mieleen oli etenkin historiassa vähintään yhtä kovaa tasoa, kuin kuninkaiden.

Uhkapelaaminen on siis nähty aikojen saatosssa jopa syntisenä toimintana monen uskonnon näkökulmasta. Esimerkiksi raamattu ja koraani viittaavat uhkapelaamisen vaaroihin ja paheksuttavuuteen useaan otteeseen riveillä ja niiden välissä ja jokainen meistä varmasti tietää noiden kahden teoksen vaikutuksen ihmisten ajatusmaailmassa aikaisempien sivilisaatioiden aikaan. Ohessa kaksi suoraa lainausta (Wikipedia):

Koraan 4:43: ”Te, jotka uskotte! Päihdyttävät juomat ja uhkapelit ja pystyttetyjen kivien edessä, sekä nuolilla arpominen ovat pelkkää riettautta, paholaisen aikaansaamaa; karttakaa kaikkea tätä, jotta olisitte onnelliset”

Raamattu, Snl. 16:33: ”Helmassa arpaa ravistellaan, tuloksen ratkaisee Herra.” Rahanhimoa ja nopeita rikastumiskeinoja kehotetaaan kuitenkin välttämään.

Kuten näistä sitaateista ja aikaisemmesta yhteiskunnallisesta listauksesta voidaan huomata, on uhkapelaaminen lähes koko olemassa olevan aikansa kokenut vastarintaa monelta taholta ja näin ollen ihmisten mielissä se on kääntynyt paheksuttavaksi toiminnaksi ainakin silloin, kun pelaaminen ei enää pysy hanskassa.

Vedonlyönnin historia raveissa

Vaikka Suomenkin tasolla pelaaminen pidetään todetun monopolia pyrittävän tahon alla, on digitalisaation ja internetin aikakauden myötä pelaajien saataville saatu huomattava määrä peliyhtiöitä, jotka kapinoivat säänneltyä monopolimallia vastaan. Useat vedonlyönnin jättiläissivustot ovat tänä päivänä kaikkien saatavilla kotisohvalta käsin ja tämä onkin lauhduttanut yksilöön kohdistuvaa arvostelua ja siirtänyt tarkastelun kotimaisen monopolin ja ulkomaisten internet-toimijoiden vastakkainasetteluun.

Vedonlyönnin muodot ja metodit aikojen saatossa

Ensimmäiset vedonlyönnin kohteet sijoittuivat siis jumalten taisteluun, jossa entisten sivilisaatioiden päättäjät heittivät esimerkiksi arpaa tulevaisuuteen liittyvien päätösten tiimoilta. Kansa rupesi jännittämään tuloksia ja näin ollen omaa arvausta ruvettiin tukemaan rahallisesti. Tällaisessa skenaariossa vedonlyönnin kriteerit täyttyivät ensimmäisen kerran ja siitä eteenpäin samaa ideologiaa onkin sovellettu loputtamalta tuntuvaan armeijaan erilaisia tapahtumia.

Vedonlyönti nähtiin yhteiskunnallisena vaikuttajana pitkään, sillä hyvin uskonnollisen ihmiskunnan keskuudessa arvan heittäminen ja lopputuloksesta vedon lyöminen miellettiin usein myös oman kohtalon määrittämisenä. Tästä kuuluisia ovat antiikin Roomassa pyörineet peliveljet, jotka pistivät panoksesi vetoihin rahan lisäksi myös esimerkiksi oman vapautensa. Rooma ei tuntenut sääntöjä vedonlyönnin kohdalla, joten kohteita keskittiin kaikkialta. Listalla olivat urheilun lisäksi myös elämää ja kuolemaa koskettavat kysymykset kaksintaisteluissa, joissa arpa päätti ihmisen elämästä.

Myöhemmässä vaiheessa kaksintaistelut ja vedonlyönnin jumalallinen aspekti siirtyi taka-alalle ja nykypäiväisessä vedonlyöntimaailmassa pyöritään vahvasti pelkästään urheilutapahtumien ympärillä veikaten, tuloksia, yksilösuorituksia, merkkihenkilöiden istumista katsomossa ja vaikkapa Gatoraden väriä mitä Super Bowlissa voittanut joukkue kaataa valmentajan niskaan.

Tämän urheilupainotteisen vedonlyöntiteeman juurilta löytyy aikaisemminkin esitellyt Heettiläiset ja tietysti antiikin Kreikan Olympialaisten katsomoissa keikkuneet vetoveljet, jotka saattoivat asettaa kokonaisen maatilan panoksesksi näihin legendaarisiin kilpailuihin. Jo tuhansia vuosia sitten olympialaiset tarjosivat osanottajille rahapalkintoja hyvästä menestyksestä, mutta huhujen mukaan todelliset rahalliset jättipotit jaettiin katsomossa vetojen voitoista.

Vedonlyönnin historia colosseumilla

Vedonlyönnillä on siis ihmisen historiassa pitkään jatkuneet perinteet ja tietyt lainalaisuudet ovat päteneet keskuudessamme aina. Vetojen välittäminen on tämän rinnalla se osa-alue, joka on kokenut radikaaleja muutoksia vuosien varrella. Matka on ollut pitkä ennen kuin ollaan päästy tähän pisteeseen, jossa minkä tahansa vedon voi asettaa vaikkapa omalta sohvalta käsin vain sekunneissa.

Kaikki on alkanut suullisesta haasteesta ja sopimuksesta. Vedonlyönti on ollut aina suosittua niin sanotun entisaikojen rahvaan parissa, joka tunnetusti oli luku- ja kirjoitustaidotonta. Tästä syystä vetojen asettaminen tapahtui ainoastaan suullisten sopimusten ja kädenpuristusten kautta, joka saattoi tietysti johtaa eripuraisuuksiin, koska minkään näköisiä dokumentteja ei ollut.

Kirjoitustaidon yleistyttyä vetojen välitys kehittyi pikkuhiljaa yksinkertaisista lapuista kohti ammattimaista vedonvälitystä. Antiikin Roomassa järjestetyt Colosseumin kilpa-ajot esimerkiksi kiihdyttivät katsojien vetoinnon äärimmilleen ja vetoja lyötiin mittava määrä suht ammattimaisen välityksen kautta, vaikkakin kukaan ei halunnut veikata eri kohteen puolesta kuin keisari Nero.

Tekniikan kehityttyä vetoja pystyttiin lyömään missä tahansa maailmalla, vaikka itse lyötävä kohde toimisi hyvinkin kaukana. Kioskeissa raapustettavat laput, jotka ajettiin vedonlyöntifirman järjestelmään ovat varmasti kaikkien tuoreessa muistissa. Tämä metodi ei ole täysin poistunut vieläkään, sillä vetoja pystyy yhä raapustamaan Suomessa lähestulkoon kaikkialla ihan fyysiselle paperille.

Vedonlyönnin historia internetissä

Lopulta kuitenkn internet on tietysti mullistanut vedonlyönninkin maailman täysin. Kohteita voi selata missä tahansa ja todella nopeasti kerätä ”lapulleen” haluamansa kohteet. Nettipelaamisen yleistyminen digitalisaation myötä on tuonut Suomenkin markkinoille tervetullutta kilpailua monopoliasemassa olevan Veikkauksen rinnalle, joka on tarkoittanut peliharrastajille suoraan parempia etuja ja enemmän pelattavan valinnanvaraa.

Loppusanat

Vedonlyönti sisältää jotakin sellaista käsittämäöntä tunnetta, joka on aktivoinut ihmisten kiinnostusta aikojen alusta lähtien ja se ei ole lähdössä keskuudestamme mihinkään. Lukuisat menestystarinat kompensoituna epäonnistumisiin luo vedonlyönnin ympärille täysin oman mystisen maailmansa, jossa koukutuksen määrä on suuri.

Vedonlyönnin panoksia on asetettu maallisessa arvossa pidettävistä asioista laidasta laitaan, mikä on lopulta johtanut nykyaikaisen kerroinjärjestelmän syntymiseen. Vedonlyönti ei ole enää niin kokonaisvaltainen elämys kuin se joskus antiikin aikaisten Olympialaisten katsomokättelyissä, mutta totta vie helpompaa se nykyään on ja yhteiskunnallisesti ei läheskään yhtä paheksuttavaa kuin männävuosina. Järki kädessä ja hauskalla fiiliksellä varustettuna vedonlyönti on yhtä viihdyttävää ajankulua jännityksineen nyt, kuin myös tuhansia vuosia sitten.