mainos
Chelyabinsk

1 - 0

Akron Tolyatti

45ʼ Sergey Ignatiev

1H 2H
1-00-0

64ʼ Maksim Sukhomlinov

68ʼ Pavel Solomatin

11 syyskuu 2019 at 15:00 - Jalkapallo, Venäjä - 2. Division

Chelyabinsk - Akron Tolyatti 11/09, Venäjä - 2. Division - Kertoimet

Chelyabinsk - Akron Tolyatti

Chelyabinsk Akron Tolyatti
1-0 Sergey Ignatiev S. Ignatiev 1H 45ʼ
64ʼ 2H Maksim Sukhomlinov M. Sukhomlinov
68ʼ Pavel Solomatin P. Solomatin

Palaute